<kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

       <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

           <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

               <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                   <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                       <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                           <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                               <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                   <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                       <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                           <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                               <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                   <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                       <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                           <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                               <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                   <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                       <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                           <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                               <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                                   <kbd id='JjkhGn8T'></kbd><address id='JjkhGn8T'><style id='JjkhGn8T'></style></address><button id='JjkhGn8T'></button>

                                                                                     澳门永利开户程序-Official website


                                                                                     时间:2018-06-07 10:19:23    文章来源:y80s手机电影网    点击次数:218    参与评论 81人

                                                                                     2017年 5月18日

                                                                                     报备文件(一)第二届监事会第六次会议决议

                                                                                     据了解,“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”自2012年启动实施以来,已先后有北京大学、清华大学、北京交通大学等12所高校积极参与,近万名师生分别以邓稼先、茅以升等科学家为主题编排了舞台剧。

                                                                                     这些剧目源于校园,以“校友演校友、学弟演学长”的方式,从不同角度诠释了我国优秀科学家群体的伟大风范。5年来,各参演单位以对科学巨匠的崇敬之情精心塑造舞台形象,使其成为大学校园和所在城市的精神名片,成为传播社会主义核心价值观的重要艺术形式。来源华龙网)

                                                                                     2017年5月17日

                                                                                     长春中天能源股份有限公司董事会

                                                                                     2017年5月17日

                                                                                     2017年5月17日

                                                                                     二一七年五月十七日

                                                                                     二一七年五月十七日

                                                                                     二一七年五月十七日

                                                                                     北京首都开发股份有限公司

                                                                                     2017年5月17日

                                                                                     2017年5月18日

                                                                                     受托人姓名: 受托人身份证号:

                                                                                     委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日(授权委托书复印或按照格式打印均有效)

                                                                                     二一七年五月十八日

                                                                                     二零一七年五月十八日

                                                                                     董事会

                                                                                     二一七年五月十七日

                                                                                     俞建群:女,中国国籍,1970年4月生,无境外居留权。大学专科,中级会计师。曾就职于宜昌市恒通运输公司,曾任宜昌交运集团货运分公司财务科长。2009年1月起担任本公司道路客运事业部财务结算处副处长。

                                                                                     俞建群女士未持有本公司股份,与本公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会其他监事候选人、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。俞建群女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,俞建群女士不属于"失信被执行人"。

                                                                                     2、杨文胜,男,1971年6月出生,大学专科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2004年10月至2014年9月历任公司总部综合部科员,公司天津分公司综合部主任,公司总部合同管理部主管,2014年10月至今任公司总裁办公室主任。

                                                                                     二一七年五月十八日

                                                                                     董 事 会

                                                                                     二一七年五月十七日

                                                                                     2017年5月18日

                                                                                     附件:

                                                                                     华商基金管理有限公司

                                                                                     2017年5月18日

                                                                                     董 事 会

                                                                                     2017 年 5 月 17 日

                                                                                     碳元科技股份有限公司

                                                                                     2017年5月18日